WALNE ZEBRANIE KOŁA PSZCZELARZY W RADOMIU

W dniu 10 października 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Pszczelarzy w Radomiu. Gospodarzem spotkania był Prezes Koła Pan Lucjan Walasek, który o godzinie 10.45 dokonał otwarcia zebrania oraz uczcił minutą ciszy zmarłych w ostatnim roku pszczelarzy.

Na prowadzącego zebranie wybrano Pana Mariusza Górnika, a funkcję sekretarza powierzono Pani Annie Masiarz.  W zebraniu uczestniczyło 101 członków koła oraz gościnnie Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej Pan Grzegorz Brzeski.

Sprawozdanie z działalności Koła oraz sprawozdanie finansowe przedstawił ustępujący Prezes, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego przedstawili ich przewodniczący.

Do działalności Zarządu Koła nie wniesiono zastrzeżeń i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas głosowania wybrano:

 1. Prezesa Koła Pszczelarzy w Radomiu – Pana Kazimierza Kwietnia
 2. Do Zarządu Koła zostali wybrani:
  • Stanisław Cieloch
  • Mariusz Górnik
  • Robert Mroczek
  • Zdzisław Tuzimek
  • Bartosz Pysiak
  • Robert Śliwa
  • Agnieszka Mąkosa
  • Marcin Mucha
  • Tadeusz Skorża
  • Marek Kęska
 1. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
  • Stanisław Brodziak
  • Edward Pysiak
  • Jerzy Pawłowicz
 1. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:
  • Edward Hernik
  • Jan Stanik
  • Adam Kalita

5. Delegatami na Zjazd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Radomiu zostali wybrani:

  • Kazimierz Kwiecień
  • Lucjan Walasek
  • Grzegorz Brzeski
  • Stanisław Cieloch
  • Mariusz Górnik
  • Robert Mroczek
  • Zdzisław Tuzimek
  • Bartosz Pysiak
  • Robert Śliwa
  • Agnieszka Mąkosa
  • Marcin Mucha
  • Tadeusz Skorża
  • Marek Kęska
  • Piotr Szczęsny
  • Grzegorz Surowiecki
  • Stanisław Brodziak
  • Stanisław Kuliński
  • Mariusz Byrwiński
  • Stanisław Tkaczuk
  • Stanisław Włodarczyk
  • Jan Kowalik
  • Stanisław Klocek
  • Monika Mrożek

Podczas uroczystości zostali wyróżnieni:

 1. Brązową Odznaką PZP:
  • Robert Mroczek
  • Edward Pysiak
  • Leszek Żakowicz

2. Srebrną Odznaką PZP

  • Grzegorz Brzeski
  • Stanisław Brodziak
  • Adam Gładysz
  • Marian Wyrwiński
 1. Złotą Odznaką PZP
  • Jan Stanik
  • Bronisław Buczek
  • Stanisław Szaran
  • Mariusz Górnik
 1. Medalem im. ks. dr Jana Dzierżonia:
  • Kazimierz Kwiecień
  • Stanisław Tkaczuk
  • Stanisław Cieloch

Medale oraz odznaczenia wręczył Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej Pan Grzegorz Brzeski.